สายต่อกล้องหลัง

สายต่อกล้องหลัง 4 pin / 5 pin

เป็นสายต่อเพิ่มความยาวกล้องหลังให้ยาวกว่าชุดสายที่ติดมากับตัวเครื่อง

ความยาว : 2 เมตร / 3เมตร / 5เมตร / 10เมตร